Human steak

from by Disbeatless

/

lyrics

Nebude to trvat dlouho a nebudeš mít nic z dřívějšího přesvědčení. Zmizí v mlze, která se rozplyne. Čas se nachýlil, už přišla ta chvíle, kdy celej svůj dosavadní život pověsíš na hřebík. Pošlapat svojí víru a začít novou kapitolu, jež začíná smrtí mozku a končí smrtí těla. Položit základní kámen, na něm stavět svojí budoucnost, ukojit očekávání okolí. Zabít svojí mysl, dobrovolně si nasadit ohlávku, nechat sebou manipulovat. Rezignovat. Falešnej život ve falešným světě.

It wouldn't last long and you'll have nothing from your past beliefs. It will disappear in fog, which melts away. Time has come, you'll give up your life. Trample on your faith and start a new episode, which starts with dead of brain and end with dead of your body. To lay down cornerstone, make a future on it, fulfill the society expectations. To kill your mind, voluntarily wear the headgear and manipulate with ourselves. To resign. Fake life in fake world.

credits

from LP 2015, released October 1, 2015

tags

license

about

chyba Czech Republic

CHYBA records je malej DIY label, kterej se zaměřuje na hudbu, co má co říct.
★★★
CHYBA records is a small DIY label, which is focusing on music, which have something to say.

contact / help

Contact chyba

Streaming and
Download help