Fuck the System​!​!​!​.​.​. A co dál?

by Tupak Amaru

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Můžete přispět libovolnou částkou přes Chyba PayPal, nebo částkou na č.ú.: 252039964/0300, do předmětu zprávy připište "tupak". Nebo zadejte "0" a stahujte zdarma.
  *************
  You can donate as you wish by Chyba PayPal, or classic account: 252039964/0300, and add "tupak" to message. Or type in "0" and download it for free.

    name your price

   

1.
Vyrýváme slova do rozpadajících se zdí, slova lásky a vzteku. Snad se někdo začte do těch malých úlomků. A slova padají, padají na zem a tříští se na kousky. Najde se někdo, kdo je posbírá a dá jim původní tvar a význam? Slova padají, lidé pláčou nad ztraceným. Čím? Čím, čím... Ztracenými... Slova padají a hvězdy hasnou. Až bude umlčen poslední nepřizpůsobivý hlas. Nastane ticho. Nekončící ticho. Již nebude třeba slov, člověku bude třeba umět už jen kývati hlavou. Dokud však bude alespoň jedna svítit, budeme tu i my. Jedovaté sliny dávají nám za pravdu. A ten chřtán? Už je zplna otevřený. A co lidi? Chytí se na návnadu jednoduchých řešení, která stejně nic nezmění. A co krize? Hovno kapitálu, ale celého lidského myšlení. Kdy i my přijdeme na řadu, neočíslovaní. Oči jsou na každém rohu, prázdné zdi – ty všechno slyší. Dej si pozor na pomocnou ruku, která chřestí okovy. Mediální propaganda, systém skvěle funguje. Pro pocit falešného bezpečí ještě větší faleš radarů a raketových sil. Mír? Pohádka pro slepé, noční můra finančníků. Další na seznamu – báchorky o nadčlověku, to už tady přece bylo. A proto šlechtěme gen. Rostlin, zvířat, lidí. Stále to nevidíš? Zavři oči a představ si svět. Otevři mysl, přemýšlej. Rozbij svou skořápku. Ne, nechceme svět plný zarytých přesvědčených anarchistů. Chceme svět svobodných bytostí, které se vzájemně chápou a respektují. Anarchii, anarchii. Ale ne plnou stereotypů a předsudků. Hovno punk, hovno straight edge, hovno metal, tekkno, vegan, hovno crust. Svobodu! Nasrat na scénu, nasrat na všechnu tu policii ve scéně, která nám říká co máme být. Jsme tím, čím jsme. Lidmi. Obyvateli planety Země. Nasrat na scénu, budujme komunitu, ne stádo ovcí, byť černých. Komunitu... // we're etching our words into fragmenting walls, words of love and anger, hoping someone would care to read but they keep on shattering to pieces will there ever be someone to pick them up and give them their meaning? words keep tumbling while people are crying over their lost...what? lost... words keep on tumbling and stars die out, but we'll be here until there's at least one left. the gullet is half-open and venomous lies spew forth, confirming we were right about them. and the people? they're just always up for the easiest solution, which doesn't really solve anything. not only a fucking economic crisis, but a human mind crisis wonder when they'll come for us, since we're not yet institutionalized... blank walls and eyes on every corner, aware of everything look out for the helping hand, it clanks the shackles mass bullshit propaganda, system works great. false sense of security backed by even more false prospects of arms. peace? only a story for the blind and financiers' nightmare next on the list might be tales of the "übermensch", already heard it and that's why we should cultivate genes - of plants, animals, humans. still not obvious? close your eyes and open your mind, think for yourself. crush your own shell! no, we do not want a world full of die-hard anarchists - we want a world of free and independent beings, respecting each other yes, an anarchy, but devoid of stereotypes and prejudices. to hell with punk, straight edge, metal, tekkno, vegan, crust and other make-believe ghettos. FREEDOM! fuck the scene, fuck scene police, telling us what are we supposed to be like. we are what we are. people. inhabitants of planet earth. fuck the scene, let's build a community. community!
2.
Pozlátko - umělá koruna na hlavách mrtvých Pyramidy z písku, vítězné sloupy z prachu Oslavné brány do pekel, do prázdnoty Zdobené věnci strachu Snažíš se mě chytit, toužíš vlastnit, ovládat Živé, mrtvé, věci, tituly, pocty Z mrtvých těl svých protivníků Stavíš mírové mosty¨ Zvyklost podřízenosti - potřeba moci // glitter – an artifical crown on corpses' heads pyramids of sand, monuments of dust arches of triumph with garlands of fear leading to hell, to oblivion you're trying to seize me, to own and control the living, the dead, things, titles, honors cenotaphs made of your rivals' dead bodies accustomed to inferiority – hungry for power
3.
Ptáci letí po obloze, hvězdy padaj na mou hlavu, v noci temný noční můry, ztracená uprostřed davu - Já vidím tvůj obličej, co ztrácí se ve dnech i nocích Vidím tvý tělo, co ztrácí se ve změti ulic Vidím tvůj život, co ubíhá tebou nenásledován Vidím tě stavět tvůj dům, kolem ostnatý drát Proč? Vyběhnout z davu! Zní to tragicky, postavit se mimo. Zkus se však zamyslet - Mimo kruh máš víc rozhledu a svobody Seš dokonalá imitace ve výkladní skříni Seš perfektní kopie kopie kopie…. Nekonečný zástup figurín v osvětlené vitríně Klouby natočené do nepřirozených poloh // birds fly in the sky, stars fall on my head, dark nightmares, lost in the crowd i see your face, getting lost more and more i see you, losing yourself in barren streets i see your life running away from your grasp you're building your own keep, separated with strings of barbed wire why? rush out of the crowd! it sounds fatal – to stand alone but try to think it over - you can have better perspective outside of the vicious circle you're a perfect store-display imitation a perfect hundreth time replica in an endless column under a flashlight with your limbs twisted
4.
Slunce pro mě tu nejsi Tvé teplo necítím Jen listy podzimu a déšť, co skrápí mou tvář Touha po dotyku, kterou následuje strach Pohled jako trest a neustálá výčitka Ve vašich očích Vaše mít rád je lež, vaše pohlazení je udeření Modřiny památkou na vaši lásku Bezesné noci uprostřed tmy, strach z každé minuty Samota uprostřed všeho, pocity zbytečnosti a přítěže Pro vás i pro okolí pro všechny ničím Jen zbytečným tvorem Co se vám motá do životů Jen další věc navíc co vám stojí v cestě Co vás okrádá o čas // there's no sun for me and no heat either just fallen leaves and rain pouring down my face yearn for a touch followed by fear vindictive look and silent remorse in your eyes your words of affection are lies and your caress leaves only bruises sleepless nights and fear of every minute to come alone among others, just a useless burden i don't mean anything to neither of you just a needless nobody complicating your lives just another obstruction in your way wasting your precious time
5.
Pojď, otevři okno a podívej se ven, pohlédni na svět Svět, kde přetvářka, prázdné kecy a peníze Mají větší moc než láska, solidarita a zdravý rozum Realita bytí, kdy se mluví o míru, zatímco se čím dál více zbrojí Schránky bez duší pochodují v zástupech k urnám v naději na lepší budoucnost Jsou spíš než lidské bytosti podobné strojům, které mají předurčený osud Sloužit k blahu ovládajících A ano i my, ty a já volíme osudy lidí žijících, nebo spíše přežívajících v hrozných podmínkách třetího světa V podmínkách, které si vůbec nedokážeme představit Otroctví není historií a budoucnost je nejistá Dnes už je velice těžké vyhnout se produktům nadnárodních mafií Je to prakticky téměř nemožné, ale stále jsou lokální výrobci Podporujme je a podpoříme tak i situaci lidí otročících ve sweatshopech Nekupujme zbytečně nové věci, když staré ještě pořád dobře fungují Na co nová trička, kalhoty, bundy, když jsou jich plné sekáče a kontejnery? Zkusme si odepřít kousek našeho blahobytu, protože ten blahobyt je vykoupený krví Ve výlohách září krásné nové boty Jejich minulost ale tak zářivá není Globální kapitál je šitý rukou dětí A dalších bezmocných, novodobých otroků Do krve rozedrat ohnuté hřbety Na jazyku cukr, ale v ruce hůl Degradovat lidi na pracovní stroje A do rozedraných ran ještě sypat sůl Svinská práce za 20 centů na hodinu 80 procent lidí pod hranicí chudoby A po práci, když dostanou se ven Ještě se musí starat o to, aby měli co do huby To je život, to že je život? V režii spekulantů a nadnárodních korporací Nelidské podmínky a sociální nejistota Jsou výsledkem finančních machinací // open the window and take a look outside, look at the world where hypocrisy, lies and money have more power than love, solidarity and common sense a reality of peace-talks while the arms race continues... soulless bodies marching en masse towards their graves, hoping for a better future are more machines than human beings, serving only one function – to serve those in control but even it's even us – you and me – who can influence the lives of people merely surviving in the third world reality, conditions almost inconceivable slavery's not a matter of history and the future is uncertain today it's almost impossible to avoid the products of multinational mobs but there are still some local alternatives which can help the situation of people slaving in sweatshops you don't have to buy new things when the old ones work just as fine why buy new shirts, pants or jackets when thrift stores and dumpsters are full of them? deny yourself this luxury, because you know its cost can be counted only in blood nice new things shining in the shop windows but their history's not that shining at all capital made by hands of small children and lots of other modern day slaves bend backs get tattered and bleed mouthfuls of sugar feed only shit they degrade people to machines and then they pour salt into their ragged wounds shitwork for 20 cents a day with 80% of people less than poor and after endless hours of slaving they can't even afford enough food living hell arranged by corporations who dare to call it a „life“ a byproduct of their games social insecurity and inhuman conditions
6.
Nežeru vám to. Píšu svoji vlastní historii, nechci se podílet na té vaší. Nežeru vám vaše války, které mají osvobozovat a chránit. Na konci jsou to stejně a zase jenom války. Minulost tvoří budoucnost. Staletí strachu a dobývání. Historie síly zbraní, historie moci peněz. Překlenul se most a v přítomném čase stále chytřeji vysáváte sílu odporu. To, co nelze porazit, začnete prodávat. Masa to koupí, masa se veze. Tisíce neškodných revolucí na tričkách z obchodů. Další idoly, které mají udržet zdání o právu na svobodný názor. Nežeru vám to. Chcete abychom přemýšleli o ceně odporu, ne o jeho hodnotě. Nežeru vám to a ptám se: Která revoluce je dnes v akci? // I don't believe you. I've been writing my own history, I don't want to be concerned in yours. I don't believe in your wars, that are to be used to liberate and to protect. In the end there are just wars time and time again. The past creates the future. Centuries of fear and gaining. History of force of weapons, history of the power of money. The bridge arched over and in the present time you keep getting smarter in sucking the power of resistance. That which you can't knock down, you start to sell. The mass will buy it, the mass is ride on it. Thousands of harmless revolutions on the T-shirts from the shops. Another idols, which have to keep appearances about the right to free opinion. I don't believe you. You want us to wonder about the price of defy, not about its value. I don't believe you and I ask: Which revolution is in sale today?
7.
Řeky slov plné sraček Kterýma se krmí davy Servíruje se jen, to co chutná mocným Zaručeně pravdivé a objektivní zprávy A dav si žere a žere Všechno dobře stráví Když se náhodou někdo začne dusit Dav se ho sám zbaví Pokřivená realita a usměvavé tváře V noci město pohltí z oken modrá záře V litrech sladké polevy se to důležité ztratí Informace ovládá, ten co dobře platí Nehodící škrtá se, nedozvíš se nic Pravda v podání mocných nemá rub a líc // torrents of words, nothing but shit fodder for the masses serving only what appeals to the masters „unbiased“ and „true“ information the masses feed on anything consume and digest it anyone who starts to choke will be taken care of distorted reality and happy faces blue TV light devours whole cities sugarcoat covers anything beneath it the facts that are not to be told dangerous content gets cancelled out no truth or lies, just a puppet show
8.
Tak co? Jsi tím čím jsi chtěl opravdu být? Nebo jen dalším produktem společnosti? Splácíš cizí dluh a jsi šťastným nevědomým. Šťastný nevědomí, chycen v otroctví?Chycen v systému ekonomického, politického, náboženského otroctví. Tak zpřetrhej pouta a rozbij mříže! Myšlenka je hybnou silou, přátelství – cesta svobody V uspěchané době dnešních dní dávají ti stavět mříže vlastní klece Jednou za čas předhodí zbytku snů Abys nepocítil, že tvůj mozek hladoví Jsi morkem v kostech „jejich“ země Víno které lačně hltají Nikdy nebudeš tepat do pilířů moci Těch co ti pouští žilou potají Lehce se mluví o lepším světě/ Lehce se mluví o lepším světě, ale těžce se bije hlavou do zdi Těžko se bije do zdi z davu / nepřemýšlejících davů Přivezl sis nákupní vozík plný lehce splnitelných snů, ale přemýšlel jsi někdy nad jejich cenou? Nad jejich skutečností? Myslíš, že jsi svobodný, ale tvůj mozek dál hladoví. // well? are you really what you wanted to be or just another by-product of society? paying off someone else's debt and still happy about it happy and ignorant and trapped in a system of (economical, political & religious) slavery so sever the chains and crush the bars! an idea is the power, while friendship is the path in these bustling, hasty times they let you build your own prison cell and once in while they feed you broken dreams so you wouldn't notice your mind is starving you're part of their own backbone and your blood is their wine they have to make sure you'll never revolt against those who bleed you white so easy to talk about a better world, but so hard to beat your head against the wall especially when trapped among a crowd of ingorants you have a shopping-cart-full of prefabricated dreams, but have you thought about the price you pay? you consider yourself free, while your mind is still starving
9.
Lesk a bída/ strany obrácení/jedna je druhým/ věčné zápolení. Prsty proti sobě, hladu umlčení/jen pocit malicherný o věčném nasycení. Sen o blahobytu/ tma v mysli a tma v očích/chiméra všemožného/ vždy záhubou končí. Tak kolikrát? Znovu se kolo roztáčí/ štěstěna objímá tě/škodolibé pousmání. Tak kolikrát? Ti ještě říci musí/ že věrnost její je pouze trapné zdání? Tak kolikrát? Ti mlhu z očí setřít musí, než pochopíš? // splendors and miseries/heads and tails/one against another/an eternal fight folding the hands to hush the hunger/a vanity fair of an endless satiation dreaming of wealth with eyes and minds closed/chimera with a doom in the end how many times? the wheel of fortune starts spinning again with a sneer in its face how many times? the tide might turn anytime soon how many times? does it have to open your eyes?
10.
Zahoď svoje svědomí, otoč hlavu, zavři oči a pokračuj v pochodu Součástí stáda, jen nevyčnívat z davu, sami sobě stíny, sami sobě vrahy Když zůstaneš v koutě sedět Spadlá hvězda nic nezmění Můžeš roky k nebi hledět A oddávat se v klidu snění Života imitace Davová izolace Totální rezignace Uzavřen uprostřed lunaparku v hlavě Stále dál před sebou utíkáš Následován svým stínem Neutečeš – bludný kořen máš sám v sobě // throw away your conscience, blindfold yourself, turn your head and march forward just one in a crowd trying not to stick out, you are your own shadow, your own murderer you may sit on the corner and wish all you want, but there'll be no falling star to fulfill your dreams life imitation, crowd isolation, total resignation! locked in your mind's own dreamland, you can never run away from yourself the vicious circle got stuck in your head

about

Nejnovější nahrávka Tupak Amaru nahrána na jaře 2010 ve studiu u Žika, DIY. Srdceryvnej anarchopunk se španělským feelingem.
---
Newest record of Tupak Amaru recorded during spring of 2010 in Žik’s studio, DIY. Heart ripping anarchopunk with spain feeling.

TOTAL DIY FOREVER - EQUALITY - FREEDOM - LOVE - PEACE - ANARCHY

credits

license

tags

about

chyba Czech Republic

CHYBA records je malej DIY label, kterej se zaměřuje na hudbu, co má co říct.
★★★
CHYBA records is a small DIY label, which is focusing on music, which have something to say.

contact / help

Contact chyba

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Fuck the System!!!... A co dál?, you may also like: