Fuck the System​!​!​!​.​.​. A co dál?

by Tupak Amaru

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Můžete přispět libovolnou částkou přes Chyba PayPal, nebo částkou na č.ú.: 252039964/0300, do předmětu zprávy připište "tupak". Nebo zadejte "0" a stahujte zdarma.
  *************
  You can donate as you wish by Chyba PayPal, or classic account: 252039964/0300, and add "tupak" to message. Or type in "0" and download it for free.

    name your price

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

about

Nejnovější nahrávka Tupak Amaru nahrána na jaře 2010 ve studiu u Žika, DIY. Srdceryvnej anarchopunk se španělským feelingem.
---
Newest record of Tupak Amaru recorded during spring of 2010 in Žik’s studio, DIY. Heart ripping anarchopunk with spain feeling.

TOTAL DIY FOREVER - EQUALITY - FREEDOM - LOVE - PEACE - ANARCHY

credits

license

tags

about

chyba Czech Republic

CHYBA records je malej DIY label, kterej se zaměřuje na hudbu, co má co říct.
★★★
CHYBA records is a small DIY label, which is focusing on music, which have something to say.

contact / help

Contact chyba

Streaming and
Download help

Track Name: Skládání mozaiky lásky a nenávisti // Assembling of a love and hate jigsaw
Vyrýváme slova do rozpadajících se zdí, slova lásky a vzteku.
Snad se někdo začte do těch malých úlomků.
A slova padají, padají na zem a tříští se na kousky.
Najde se někdo, kdo je posbírá a dá jim původní tvar a význam?
Slova padají, lidé pláčou nad ztraceným. Čím? Čím, čím...
Ztracenými...
Slova padají a hvězdy hasnou.
Až bude umlčen poslední nepřizpůsobivý hlas.
Nastane ticho. Nekončící ticho.
Již nebude třeba slov, člověku bude třeba umět už jen kývati hlavou.
Dokud však bude alespoň jedna svítit, budeme tu i my.
Jedovaté sliny dávají nám za pravdu.
A ten chřtán? Už je zplna otevřený.
A co lidi? Chytí se na návnadu jednoduchých řešení, která stejně nic nezmění.
A co krize? Hovno kapitálu, ale celého lidského myšlení.
Kdy i my přijdeme na řadu, neočíslovaní.
Oči jsou na každém rohu, prázdné zdi – ty všechno slyší.
Dej si pozor na pomocnou ruku, která chřestí okovy.
Mediální propaganda, systém skvěle funguje.
Pro pocit falešného bezpečí ještě větší faleš radarů a raketových sil.
Mír? Pohádka pro slepé, noční můra finančníků.
Další na seznamu – báchorky o nadčlověku, to už tady přece bylo.
A proto šlechtěme gen.
Rostlin, zvířat, lidí.
Stále to nevidíš? Zavři oči a představ si svět. Otevři mysl, přemýšlej.
Rozbij svou skořápku. Ne, nechceme svět plný zarytých přesvědčených anarchistů.
Chceme svět svobodných bytostí, které se vzájemně chápou a respektují. Anarchii, anarchii.
Ale ne plnou stereotypů a předsudků. Hovno punk, hovno straight edge, hovno metal, tekkno, vegan, hovno crust. Svobodu!

Nasrat na scénu, nasrat na všechnu tu policii ve scéně, která nám říká co máme být. Jsme tím, čím jsme. Lidmi. Obyvateli planety Země. Nasrat na scénu, budujme komunitu, ne stádo ovcí, byť černých.

Komunitu...

//

we're etching our words into fragmenting walls,
words of love and anger, hoping someone would care to read
but they keep on shattering to pieces
will there ever be someone to pick them up and give them their meaning?
words keep tumbling while people are crying over their lost...what?
lost...
words keep on tumbling and stars die out,
but we'll be here until there's at least one left.
the gullet is half-open and venomous lies spew forth,
confirming we were right about them.
and the people? they're just always up for the easiest solution,
which doesn't really solve anything.
not only a fucking economic crisis, but a human mind crisis
wonder when they'll come for us, since we're not yet institutionalized...
blank walls and eyes on every corner, aware of everything
look out for the helping hand, it clanks the shackles
mass bullshit propaganda, system works great.
false sense of security backed by even more false prospects of arms.
peace? only a story for the blind and financiers' nightmare
next on the list might be tales of the "übermensch", already heard it and that's why we should cultivate genes -
of plants, animals, humans.
still not obvious? close your eyes and open your mind, think for yourself.
crush your own shell! no, we do not want a world full of die-hard anarchists -
we want a world of free and independent beings, respecting each other
yes, an anarchy, but devoid of stereotypes and prejudices.
to hell with punk, straight edge, metal, tekkno, vegan, crust and other make-believe ghettos. FREEDOM!
fuck the scene, fuck scene police, telling us what are we supposed to be like. we are what we are. people. inhabitants of planet earth. fuck the scene, let's build a community. community!
Track Name: Pozlátko // Glitter
Pozlátko - umělá koruna na hlavách mrtvých
Pyramidy z písku, vítězné sloupy z prachu
Oslavné brány do pekel, do prázdnoty
Zdobené věnci strachu

Snažíš se mě chytit, toužíš vlastnit, ovládat
Živé, mrtvé, věci, tituly, pocty
Z mrtvých těl svých protivníků
Stavíš mírové mosty¨

Zvyklost podřízenosti - potřeba moci

//

glitter – an artifical crown on corpses' heads
pyramids of sand, monuments of dust
arches of triumph with garlands of fear
leading to hell, to oblivion

you're trying to seize me, to own and control
the living, the dead, things, titles, honors
cenotaphs made of
your rivals' dead bodies

accustomed to inferiority – hungry for power
Track Name: Vyhoďme ho z kola ven // The wrong piece
Ptáci letí po obloze, hvězdy padaj na mou hlavu, v noci temný noční můry, ztracená uprostřed davu -
Já vidím tvůj obličej, co ztrácí se ve dnech i nocích
Vidím tvý tělo, co ztrácí se ve změti ulic
Vidím tvůj život, co ubíhá tebou nenásledován
Vidím tě stavět tvůj dům, kolem ostnatý drát

Proč?

Vyběhnout z davu!
Zní to tragicky, postavit se mimo.
Zkus se však zamyslet -
Mimo kruh máš víc rozhledu a svobody

Seš dokonalá imitace ve výkladní skříni
Seš perfektní kopie kopie kopie….
Nekonečný zástup figurín v osvětlené vitríně
Klouby natočené do nepřirozených poloh

//

birds fly in the sky, stars fall on my head, dark nightmares, lost in the crowd

i see your face, getting lost more and more
i see you, losing yourself in barren streets
i see your life running away from your grasp
you're building your own keep, separated with strings of barbed wire

why?

rush out of the crowd!
it sounds fatal – to stand alone
but try to think it over -
you can have better perspective outside of the vicious circle

you're a perfect store-display imitation
a perfect hundreth time replica
in an endless column under a flashlight
with your limbs twisted
Track Name: Podzim dětství // Fall of childhood
Slunce pro mě tu nejsi
Tvé teplo necítím
Jen listy podzimu a déšť, co skrápí mou tvář
Touha po dotyku, kterou následuje strach
Pohled jako trest a neustálá výčitka
Ve vašich očích
Vaše mít rád je lež, vaše pohlazení je udeření
Modřiny památkou na vaši lásku

Bezesné noci uprostřed tmy, strach z každé minuty
Samota uprostřed všeho, pocity zbytečnosti a přítěže
Pro vás i pro okolí pro všechny ničím
Jen zbytečným tvorem
Co se vám motá do životů
Jen další věc navíc co vám stojí v cestě
Co vás okrádá o čas

//

there's no sun for me
and no heat either
just fallen leaves and rain pouring down my face
yearn for a touch followed by fear
vindictive look and silent remorse
in your eyes
your words of affection are lies
and your caress leaves only bruises

sleepless nights and fear of every minute to come
alone among others, just a useless burden
i don't mean anything to neither of you
just a needless nobody complicating your lives
just another obstruction in your way
wasting your precious time
Track Name: Do rozedraných ran se stále sype sůl // And they still pour salt into open wounds
Pojď, otevři okno a podívej se ven, pohlédni na svět
Svět, kde přetvářka, prázdné kecy a peníze
Mají větší moc než láska, solidarita a zdravý rozum
Realita bytí, kdy se mluví o míru, zatímco se čím dál více zbrojí
Schránky bez duší pochodují v zástupech k urnám v naději na lepší budoucnost
Jsou spíš než lidské bytosti podobné strojům, které mají předurčený osud
Sloužit k blahu ovládajících
A ano i my, ty a já volíme osudy lidí žijících, nebo spíše přežívajících v
hrozných podmínkách třetího světa
V podmínkách, které si vůbec nedokážeme představit
Otroctví není historií a budoucnost je nejistá
Dnes už je velice těžké vyhnout se produktům nadnárodních mafií
Je to prakticky téměř nemožné, ale stále jsou lokální výrobci
Podporujme je a podpoříme tak i situaci lidí otročících ve sweatshopech
Nekupujme zbytečně nové věci, když staré ještě pořád dobře fungují
Na co nová trička, kalhoty, bundy, když jsou jich plné sekáče a kontejnery?
Zkusme si odepřít kousek našeho blahobytu, protože ten blahobyt je vykoupený krví

Ve výlohách září krásné nové boty
Jejich minulost ale tak zářivá není
Globální kapitál je šitý rukou dětí
A dalších bezmocných, novodobých otroků

Do krve rozedrat ohnuté hřbety
Na jazyku cukr, ale v ruce hůl
Degradovat lidi na pracovní stroje
A do rozedraných ran ještě sypat sůl

Svinská práce za 20 centů na hodinu
80 procent lidí pod hranicí chudoby
A po práci, když dostanou se ven
Ještě se musí starat o to, aby měli co do huby
To je život, to že je život?
V režii spekulantů a nadnárodních korporací
Nelidské podmínky a sociální nejistota
Jsou výsledkem finančních machinací

//

open the window and take a look outside, look at the world
where hypocrisy, lies and money have more power
than love, solidarity and common sense
a reality of peace-talks while the arms race continues...
soulless bodies marching en masse towards their graves, hoping for a better future
are more machines than human beings, serving only one function – to serve those in control
but even it's even us – you and me – who can influence the lives of people
merely surviving in the third world reality, conditions almost inconceivable
slavery's not a matter of history and the future is uncertain
today it's almost impossible to avoid the products of multinational mobs
but there are still some local alternatives which can help the situation of people slaving in sweatshops
you don't have to buy new things when the old ones work just as fine
why buy new shirts, pants or jackets when thrift stores and dumpsters are full of them?
deny yourself this luxury, because you know its cost can be counted only in blood

nice new things shining in the shop windows
but their history's not that shining at all
capital made by hands of small children
and lots of other modern day slaves

bend backs get tattered and bleed
mouthfuls of sugar feed only shit
they degrade people to machines
and then they pour salt into their ragged wounds

shitwork for 20 cents a day
with 80% of people less than poor
and after endless hours of slaving
they can't even afford enough food
living hell arranged by corporations
who dare to call it a „life“
a byproduct of their games
social insecurity and inhuman conditions
Track Name: Která revoluce je dnes v akci? // Which revolution is in sale today?
Nežeru vám to.
Píšu svoji vlastní historii, nechci se podílet na té vaší.
Nežeru vám vaše války, které mají osvobozovat a chránit.
Na konci jsou to stejně a zase jenom války.
Minulost tvoří budoucnost.
Staletí strachu a dobývání.
Historie síly zbraní, historie moci peněz.
Překlenul se most a v přítomném čase stále chytřeji vysáváte sílu odporu.
To, co nelze porazit, začnete prodávat.
Masa to koupí, masa se veze.
Tisíce neškodných revolucí na tričkách z obchodů.
Další idoly, které mají udržet zdání o právu na svobodný názor.
Nežeru vám to.
Chcete abychom přemýšleli o ceně odporu, ne o jeho hodnotě.
Nežeru vám to a ptám se:
Která revoluce je dnes v akci?

//

I don't believe you.
I've been writing my own history, I don't want to be concerned in yours.
I don't believe in your wars, that are to be used to liberate and to protect.
In the end there are just wars time and time again.
The past creates the future.
Centuries of fear and gaining.
History of force of weapons, history of the power of money.
The bridge arched over and in the present time you keep getting smarter in sucking the power of resistance.
That which you can't knock down, you start to sell.
The mass will buy it, the mass is ride on it.
Thousands of harmless revolutions on the T-shirts from the shops.
Another idols, which have to keep appearances about the right to free opinion.
I don't believe you.
You want us to wonder about the price of defy, not about its value.
I don't believe you and I ask:
Which revolution is in sale today?
Track Name: Nekecej a žer, co je ti servírováno // Don't ask, just let them feed you shit
Řeky slov plné sraček
Kterýma se krmí davy
Servíruje se jen, to co chutná mocným
Zaručeně pravdivé a objektivní zprávy

A dav si žere a žere
Všechno dobře stráví
Když se náhodou někdo začne dusit
Dav se ho sám zbaví

Pokřivená realita a usměvavé tváře
V noci město pohltí z oken modrá záře
V litrech sladké polevy se to důležité ztratí
Informace ovládá, ten co dobře platí
Nehodící škrtá se, nedozvíš se nic
Pravda v podání mocných nemá rub a líc

//

torrents of words, nothing but shit
fodder for the masses
serving only what appeals to the masters
„unbiased“ and „true“ information

the masses feed on anything
consume and digest it
anyone who starts to choke
will be taken care of

distorted reality and happy faces
blue TV light devours whole cities
sugarcoat covers anything beneath it
the facts that are not to be told
dangerous content gets cancelled out
no truth or lies, just a puppet show
Track Name: Kouzlo sladké nevědomosti // Spirit of sweet ignorance
Tak co?
Jsi tím čím jsi chtěl opravdu být? Nebo jen dalším produktem společnosti?

Splácíš cizí dluh a jsi šťastným nevědomým.
Šťastný nevědomí, chycen v otroctví?Chycen v systému ekonomického, politického, náboženského otroctví.
Tak zpřetrhej pouta a rozbij mříže!
Myšlenka je hybnou silou, přátelství – cesta svobody

V uspěchané době dnešních dní
dávají ti stavět mříže vlastní klece
Jednou za čas předhodí zbytku snů
Abys nepocítil, že tvůj mozek hladoví

Jsi morkem v kostech „jejich“ země
Víno které lačně hltají
Nikdy nebudeš tepat do pilířů moci
Těch co ti pouští žilou potají

Lehce se mluví o lepším světě/ Lehce se mluví o lepším světě, ale těžce se bije hlavou do zdi
Těžko se bije do zdi z davu / nepřemýšlejících davů

Přivezl sis nákupní vozík plný lehce splnitelných snů, ale přemýšlel jsi někdy nad jejich cenou? Nad jejich skutečností? Myslíš, že jsi svobodný, ale tvůj mozek dál hladoví.

//

well?
are you really what you wanted to be or just another by-product of society?
paying off someone else's debt and still happy about it
happy and ignorant and trapped in a system of (economical, political & religious) slavery
so sever the chains and crush the bars!
an idea is the power, while friendship is the path

in these bustling, hasty times
they let you build your own prison cell
and once in while they feed you broken dreams
so you wouldn't notice your mind is starving

you're part of their own backbone
and your blood is their wine
they have to make sure you'll never revolt
against those who bleed you white

so easy to talk about a better world, but so hard to beat your head against the wall
especially when trapped among a crowd of ingorants

you have a shopping-cart-full of prefabricated dreams, but have you thought about the price you pay? you consider yourself free, while your mind is still starving
Track Name: Pohádka o neomezeném blahobytu // An infinite wealth fairytale
Lesk a bída/ strany obrácení/jedna je druhým/ věčné zápolení.
Prsty proti sobě, hladu umlčení/jen pocit malicherný o věčném nasycení.
Sen o blahobytu/ tma v mysli a tma v očích/chiméra všemožného/ vždy záhubou končí.

Tak kolikrát?
Znovu se kolo roztáčí/ štěstěna objímá tě/škodolibé pousmání.
Tak kolikrát?
Ti ještě říci musí/ že věrnost její je pouze trapné zdání?
Tak kolikrát?
Ti mlhu z očí setřít musí, než pochopíš?

//

splendors and miseries/heads and tails/one against another/an eternal fight
folding the hands to hush the hunger/a vanity fair of an endless satiation
dreaming of wealth with eyes and minds closed/chimera with a doom in the end

how many times?
the wheel of fortune starts spinning again with a sneer in its face
how many times?
the tide might turn anytime soon
how many times?
does it have to open your eyes?
Track Name: Bludný kořen // Vicious circle
Zahoď svoje svědomí, otoč hlavu, zavři oči a pokračuj v pochodu
Součástí stáda, jen nevyčnívat z davu, sami sobě stíny, sami sobě vrahy

Když zůstaneš v koutě sedět
Spadlá hvězda nic nezmění
Můžeš roky k nebi hledět
A oddávat se v klidu snění

Života imitace
Davová izolace
Totální rezignace

Uzavřen uprostřed lunaparku v hlavě
Stále dál před sebou utíkáš
Následován svým stínem
Neutečeš – bludný kořen máš sám v sobě

//

throw away your conscience, blindfold yourself, turn your head and march forward
just one in a crowd trying not to stick out, you are your own shadow, your own murderer

you may sit on the corner and wish all you want, but there'll be no falling star to fulfill your dreams

life imitation, crowd isolation, total resignation!

locked in your mind's own dreamland, you can never run away from yourself
the vicious circle got stuck in your head

If you like Fuck the System!!!... A co dál?, you may also like: